DAY 14 OF MISSION: ARMENIA 2018

Չնայած մեր ճամփորդության ընթացքում շատ ուշագրավ դեպքեր են գրանցվել, բայց այսօր ամենահրաշալի օրերից մեկն է եղել. մի մարդու կատարյալ փոփոխությունը, մեկ վայրում տարբեր մարդկանց հավաքվելը և եկեղեցու հրաշալի պաշտամունքը։

Ալեքսիս