DAY 13 OF MISSION: ARMENIA 2018

Դժվար է գիտակցել, որ կան մարդիկ, որ չեն կարողանում բավարարել իրենց կենցաղային ամենատարրական կարիքները, բայց ավելի դժվար է քո աչքերով տեսնել այդ ամենը: Չորեքշաբթի օրը այցելեցինք մի կնոջ, ով ապրում է իր երեք երեխաների հետ փոքր տանը առանց ննջասենյակի, խոհանոցի և լոգարանի: Բոլորս էլ դառնացած սրտերով հեռացանք այդ տնից: