DAY 03 OF MISSION: ARMENIA 2018

Կիրակի առավոտյան մոտ 2 ժամ վարելուց հետո հասանք Հոռոմ, որտեղ այցելեցինք մի եկեղեցի, որին աջակցում ենք վերջին 5 տարիներին: Պաշտամունքից հետո քայլեցինք հարևան տներից մեկը, որտեղ էլ մկրտության արարողություն ունեցանք: